civiel recht

Ook op het gebied van civiel recht (zakelijke problemen tussen particulieren onderling en/of bedrijven) verrichten wij de nodige juridische werkzaamheden. Ons kantoor beperkt zich hierbij tot de werkzaamheden waarin onze advocaten zich in de loop der jaren hebben gespecialiseerd. U kunt hierbij denken aan het opstellen en aanpassen van overeenkomsten en algemene voorwaarden, het incasseren van vorderingen...

familierecht

In het algemeen gaat het bij familierecht om zaken waarbij sprake is van persoonlijke banden en betrekkingen tussen partijen. Dit maakt dat de afwikkeling veelal met emoties gepaard gaat.
Toch is een zakelijke afwikkeling in veel gevallen gewenst. Juist daarvoor is een advocaat de aangewezen juridische medestander. Indien u onverhoopt met dergelijke problemen te maken krijgt, kan Van Zandvoort...

strafrecht

Onze praktijk richt zich voor een belangrijk deel op het strafrecht. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen betalende en pro deo-zaken, wij staan ook mensen met lagere inkomens bij.

Mr. Ad van Zandvoort is kundig en gedreven in uiteenlopende zaken, waaronder verdovende middelen, geweldsdelicten, zedenzaken alsmede vermogensdelicten en verkeersdelicten, waaronder rijden onder invloed...