Wet hervorming kindregelingen: laat tijdig nieuwe alimentatieberekening maken!

Invoering Wet Hervorming Kindregelingen: de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand en de alleenstaande ouderkorting vervallen, en de fiscale aftrek van kinderalimentatie wordt afgeschaft. Daar staat tegenover dat het kindgebonden budget wordt verhoogd. Gevolgen voor uw draagkracht? Laat tijdig een berekening maken!

Per 1 januari 2015 is geen aftrek voor uitgaven van levensonderhoud ten behoeve van kinderen (kinderalimentatie) meer mogelijk. Dit kan leiden tot een behoorlijke lastenverzwaring voor de alimentatieplichtige. Indien dat het geval is, is het belangrijk dat de alimentatieplichtige dit tijdig met de alimentatiegerechtigde bespreekt. De ouders kunnen in onderling overleg de alimentatie wijzigen en deze wijziging door de rechtbank laten vastleggen. Indien in onderling overleg geen oplossing kan worden bereikt is het mogelijk eenzijdig een verzoek tot wijziging van de kinderalimentatie in te dienen bij de rechtbank. Het is in ieder geval belangrijk dat de alimentatieplichtige op tijd actie onderneemt, nu een wijzigingsverzoek met terugwerkende kracht door de rechtbank in beginsel niet wordt toegewezen.

Vraagt u zich af wat de afschaffing van aftrekmogelijkheid in uw situatie betekent? Van Zandvoort & Lauwen advocaten is gespecialiseerd in het personen & familierecht en adviseert u hierin graag. Neem vrijblijvend contact met ons op via 0412-637379 of stuur een e-mail naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

Written by Mr. A.T.L. van Zandvoort