Lovegra Prix Lovegra Effet Propecia Générique Efficacité Propecia Générique Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Capsules Lida Daidaihua France Lida Daidaihua Ebay Super Kamagra Prix Super Kamagra France Priligy Générique Dapoxetine 60 Mg Priligy Generique Dapoxetine Viagra Original Pas Cher
Buitengerechtelijke incassokosten
Buitengerechtelijke incassokosten

Waarschijnlijk hebben jullie wel eens te maken met klanten die niet betalen. Daarom dacht ik, ik breng je even op de hoogte van deze wijziging.

Met ingang van 1 juli 2012 is de regeling van de buitengerechtelijke incassokosten gaan veranderen. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop je debiteuren aan moet schrijven. In bijgaand document heb ik dit even voor je op een praktische wijze op een rijtje gezet. De regeling geldt voor debiteuren die na 1 juli 2012 in verzuim raken.

BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN MET INGANG VAN 1 JULI 2012

Vordering van een bedrijf op een consument:
Bijvoorbeeld factuur van 1 juli 2012, met vermelding betaling binnen 14 dagen,
dan sommatie, hierdoor deel ik u mede dat u hebt nagelaten onze factuur met nummer ….. 1 juli 2012 binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen te voldoen, ten gevolge waarvan u thans in verzuim bent geraakt. U dient binnen 14 dagen het vermelde bedrag ad. € …… te voldoen, bij gebreke waarvan aan u conform de wet ook de buitengerechtelijke incassokosten ad. € ….. in rekening zullen worden gebracht.(brief aangetekend verzenden).

Pas in de daaropvolgende brief mag vervolgens de buitengerechtelijke incassokosten conform bijgaande staffel in rekening worden gebracht.

Een vordering van een consument op een consument:.
Voor consument met een vordering op een consument mag boven op de buitengerechtelijke incassokosten de BTW erbij worden geteld, er moet dan wel worden medegedeeld dat de schuldeiser de BTW niet kan verrekenen en dat deze incassokosten met BTW zijn verhoogd.

Een vordering van een bedrijf op een bedrijf:
Er kan bij overeenkomst worden afgeweken van de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten en er hoeft geen aanmaning te worden verzonden voor het in rekening brengen van de buitengerechtelijke incassokosten.

Staffel Buitengerechtelijke incassokosten
Hoofdsom Percentage ten hoogste Vergoeding incassokosten
over de eerste € 2500 15% Minimum € 40
over de volgende € 2500 10%
over de volgende € 5000 5%
over de volgende € 190.000
over het meerdere 0,5% Maximum € 6775

Written by Jacqueline Lauwen
 
viagra uk cialis tablets uk viagra kaufen kamagra online uk viagra for sale uk levitra uk viagra tablets uk levitra online uk viagra generika kamagra jelly cialis online cialis generika levitra 20mg uk buy cialis london cialis pills for sale uk buy kamagra uk levitra kaufen Viagra online cialis uk levitra generika kamagra shop
viagra générique cialis en ligne kamagra 100mg levitra générique kamagra kopen viagra pour femme cialis générique levitra prix kamagra 100 cialis kopen viagra kopen kamagra online cialis bijsluiter viagra online