Lovegra Prix Lovegra Effet Propecia Générique Efficacité Propecia Générique Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Capsules Lida Daidaihua France Lida Daidaihua Ebay Super Kamagra Prix Super Kamagra France Priligy Générique Dapoxetine 60 Mg Priligy Generique Dapoxetine Viagra Original Pas Cher
Kopen via internet
Kopen via internet

Tegenwoordig is het heel gebruikelijk dat een consument bij een webwinkel op internet goederen koopt. Uit onderzoek van de Consumentenbond is gebleken dat heel veel van de webwinkels zich niet houden aan de wet “koop op afstand”, welke van toepassing is op consumenten. Deze wet beschermt de consument bij het kopen van goederen en diensten waarbij geen persoonlijk contact plaatsvindt tussen koper en verkoper. De wet beschermt dus consumenten bij de koop via internet, telefoon, post en andere communicatietechnieken. De wet “koop op afstand” komt voort uit een Europese richtlijn die in alle landen van de Europese Unie van kracht is. In Nederland is deze regeling geen zelfstandige wet, maar bestaat uit een serie wetsartikelen, artikel 46a tot en met 46j van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, voor de exacte tekst kunt u eventueel terecht op de officiële wettensite www.wetten.nl. Omdat mij is gebleken dat voor veel mensen de rechten, die voortvloeien uit deze wet, niet helemaal duidelijk zijn, zal ik hier wat meer over vertellen, waarbij ik mij beperk tot overeenkomsten die via internet tot stand komen.

Zoals ik hiervoor al heb gesteld is deze wet alleen van toepassing op consumenten. Het moet gaan om een overeenkomst tussen een particulier en een bedrijf. In een aantal gevallen is de wet in het geheel niet van toepassing, zoals bijvoorbeeld op reisovereenkomsten, koop van onroerend goed, financiële diensten en internetveilingen. Als consument heeft u recht op voorafgaande informatie, dat wil zeggen dat de webwinkel u vooraf voldoende en duidelijk dient te informeren in begrijpelijke termen. Zo dient de verkoper voor de koop zijn identiteit kenbaar te hebben gemaakt, de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst hebben kenbaar gemaakt, de prijs inclusief de toeslagen en belastingen, de wijze van betaling, of u het recht hebt om de overeenkomst binnen een bedenktijd te beëindigen, en de geldigheidsduur van het aanbod of de prijs. Als een overeenkomst tot stand komt, moet de verkoper / webwinkel uiterlijk bij de levering een schriftelijke bevestiging sturen dat een overeenkomst tot stand is gekomen, en in de bevestiging dient te worden vermeld hoe u gebruik kunt maken van het recht op ontbinding, het adres van de verkoper waar u een eventuele klacht kunt indienen, informatie over eventuele garantie en service en hoe u eventueel kunt opzeggen bij overeenkomsten van langer dan 1 jaar.

Na ontvangst van uw bestelling heeft u een bedenktijd van 7 werkdagen waarbinnen u de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen mag herroepen (ontbinden). Als u echter op de dag van ontvangst nog geen bevestiging van de verkoper / webwinkel hebt ontvangen (eventueel per e-mail) met de hiervoor weergegeven juiste informatie, dan bedraagt de ontbindingstermijn maar liefst 3 maanden. Als u een product wilt terug sturen, laat het dan binnen de 7 werkdagen aan het bedrijf weten voordat u het terugstuurt, en bewaar altijd een bewijs als u het product terugstuurt. Om problemen te voorkomen is het verstandig om bij het postkantoor of de koeriersdienst te vragen naar een bericht van ontvangst, zodat u kunt bewijzen dat het product bij de verkopende partij weer is aangekomen. Als u inderdaad overgaat tot terugzending van het product, dan dient de verkoper / webwinkel binnen 30 dagen uw geld terug te betalen, en u hoeft alleen de kosten voor het terugsturen te betalen. Heeft u al bezorgkosten betaald om het product thuis afgeleverd te krijgen, dan dient de webwinkel ook dit bedrag weer aan u te retourneren.

Bij bepaalde diensten en producten is de hiervoor genoemde bedenktijd niet van toepassing, zoals bij cd’s, dvd’s en cd-roms, waarvan je de verzegeling al hebt verbroken, maatwerk of producten met een duidelijk persoonlijk karakter, weddenschappen en loterijen, tijdsgebonden producten, zoals tijdschriften, kranten en concertkaartjes, producten die snel bederven of verouderen, diensten waarbij u zelf toestemming hebt gegeven om alvast met de uitvoering van de diensten te beginnen, en wanneer de prijs van het product afhankelijk is van prijsschommelingen op financiële markten.

De verkoper / webwinkel moet binnen 30 dagen na de bestelling het product of de dienst leveren, tenzij je hierover expliciet een andere afspraak hebt gemaakt.

Sommige bedrijven zenden ongevraagd goederen of diensten en eisen daarvoor een betaling. Mocht u dat overkomen, dan bent u niet verplicht enige actie te ondernemen, het enkele feit dat u niet reageert betekent nog niet dat u akkoord gaat met de levering. U kunt de ongevraagde toegezonden producten dus gewoon houden.

Na verloop van de bedenktermijn heeft u als consument nog altijd recht op tenminste 6 maanden garantie, in welke periode de verkoper / webwinkel moet aantonen dat een defect product bij levering in orde was, en dat u als consument zelf de veroorzaker van het defect bent. Kijk voor het tot stand komen van de koopovereenkomst ook nog eens of het bedrijf / de webwinkel is aangesloten bij een brancheorganisatie, nu deze vaak laagdrempelige klachtenregelingen kennen, zodat het ook voor kleinere aankopen de moeite loont om een geschil voor te leggen. Ook kan eventueel melding worden gemaakt bij de Consumenten-autoriteit, welke door de overheid is ingesteld en welke bij malafide praktijken door webwinkels kan optreden.

Hopelijk bent u met het bovenstaande weer iets wijzer geworden voor uw aankopen op internet, let wel de hierboven weergegeven informatie geldt enkel indien het gaat om een overeenkomst tussen een particulier en een bedrijf. Mocht u uw aankopen via Marktplaats doen, dan is deze wet dus niet van toepassing.


Mr. J.J. Lauwen

Van Zandvoort & Lauwen Advocaten OssWritten by Jacqueline Lauwen
 
viagra uk cialis tablets uk viagra kaufen kamagra online uk viagra for sale uk levitra uk viagra tablets uk levitra online uk viagra generika kamagra jelly cialis online cialis generika levitra 20mg uk buy cialis london cialis pills for sale uk buy kamagra uk levitra kaufen Viagra online cialis uk levitra generika kamagra shop
viagra générique cialis en ligne kamagra 100mg levitra générique kamagra kopen viagra pour femme cialis générique levitra prix kamagra 100 cialis kopen viagra kopen kamagra online cialis bijsluiter viagra online