Lovegra Prix Lovegra Effet Propecia Générique Efficacité Propecia Générique Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Capsules Lida Daidaihua France Lida Daidaihua Ebay Super Kamagra Prix Super Kamagra France Priligy Générique Dapoxetine 60 Mg Priligy Generique Dapoxetine Viagra Original Pas Cher
Recidiveregeling bij rijden onder invloed
Recidiveregeling bij rijden onder invloed

Sinds 1 juni 2011 is de recidiveregeling, ook wel het puntensysteem voor rijbewijzen genoemd, ingevoerd. De recidiveregeling houdt in dat wanneer iemand binnen vijf jaar twee keer door de strafrechter wordt veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol, diegene zijn/haar rijbewijs kwijt is en niet meer mag rijden. Bij de tweede overtreding moet het geconstateerde promillage hoger dan 1,3 zijn of er moet sprake zijn van een weigering om mee te werken aan een alcoholonderzoek.

Vanaf de datum van registratie van het eerste punt (voor de eerste veroordeling voor rijden onder invloed) gaat de termijn van vijf jaar lopen. Deze registratie vindt plaats bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  Zodra degene in die vijf jaar opnieuw wordt veroordeeld voor rijden onder invloed waarbij sprake is van een promillage hoger dan 1,3, dan krijgt hij/zij een tweede punt. Het rijbewijs wordt dan van rechtswege ongeldig. In dat geval zal die persoon opnieuw rijexamen (theorie en praktijk) moeten doen om weer een rijbewijs te krijgen.

Dit staat echter los van een eventueel besluit van het CBR om onderzoek te doen naar de geschiktheidseisen die worden gesteld aan houders van rijbewijzen. Het kan dus voorkomen dat iemand zowel opnieuw rijexamen moet doen als een onderzoek naar de geschiktheid moet ondergaan. Dit laatste is een traject via het CBR.

Soms wordt het hiervoor besproken puntensysteem voor rijbewijzen ook wel verward met het zogeheten “beginnersrijbewijs”. Dit is een regeling voor beginnende bestuurders die al een aantal jaren geldt. Op basis van deze regeling kunnen beginnende bestuurders strenger worden aangepakt, als zij zich schuldig maken aan verkeersovertredingen. Het puntensysteem voor rijbewijzen is daarentegen een regeling die zowel geldt voor beginnende bestuurders als voor ervaren bestuurders en deze regeling geldt bovendien alleen voor het rijden onder invloed van alcohol.

De nieuwe recidiveregeling heeft aldus ingrijpende gevolgen voor mensen die (meermalen) veroordeeld worden voor het rijden onder invloed van alcohol. Mocht u zijn aangehouden voor rijden onder invloed, laat u dan goed voorlichten over de mogelijke gevolgen die dat voor u kan hebben! 


28 februari 2012

Van Zandvoort en Lauwen Advocaten Oss


Written by lauwen
 
viagra uk cialis tablets uk viagra kaufen kamagra online uk viagra for sale uk levitra uk viagra tablets uk levitra online uk viagra generika kamagra jelly cialis online cialis generika levitra 20mg uk buy cialis london cialis pills for sale uk buy kamagra uk levitra kaufen Viagra online cialis uk levitra generika kamagra shop
viagra générique cialis en ligne kamagra 100mg levitra générique kamagra kopen viagra pour femme cialis générique levitra prix kamagra 100 cialis kopen viagra kopen kamagra online cialis bijsluiter viagra online