Verschijningsplicht voor ouders in strafzaken van minderjarigen

Op 15 mei 2008 schreef ik op onze website al eens een blog over het jeugdstrafrecht. Vorig jaar is er, met name voor de ouders, een belangrijke wijzing ingevoerd. Met ingang van 1 januari 2011 is namelijk, als onderdeel van de Wet versterking positie slachtoffers,  een verschijningsplicht voor de ouders in werking getreden.

Minderjarigen die ervan worden verdacht een misdrijf te hebben gepleegd ontvangen doorgaans een dagvaarding om te verschijnen op een zitting van de kinderrechter. Sinds 1 januari 2011 ontvangen de ouders van deze minderjarigen een afzonderlijke brief van de rechter waarin de ouders allebei worden opgeroepen om tijdens de zitting aanwezig te zijn. Deze verschijningsplicht, die wettelijk is vastgelegd in artikel 496a van het Wetboek van Strafvordering, geldt ook voor de voogd van een minderjarige. Gemakshalve zal ik hierna alleen spreken over de ouders.

Wanneer de ouders niet op de zitting verschijnen en daardoor niet aan hun verschijningsplicht voldoen, zal de rechter in principe de behandeling van de strafzaak van de minderjarige aanhouden en de medebrenging (door de politie) bevelen van de ouders. Op dit risico worden de ouders ook gewezen in de brief die zij van de rechter ontvangen. In de gesprekken die ik met mijn minderjarige cliënten en hun ouders voer voorafgaand aan de zitting, wijs ik de ouders nogmaals op hun verschijningsplicht. Vaak stellen de ouders hierover zelf ook al vragen aan mij.

De gedachte achter de invoering van de verschijningsplicht is dat de (verplichte) aanwezigheid van de ouders op de zitting een bijdrage zou kunnen leveren aan de oplossing van eventuele (gedrags)problemen bij de minderjarige en aan het voorkomen van recidive (herhaling). Vóór de invoering van de verschijningsplicht waren de meningen van professionals hierover verdeeld. Desalniettemin is de verschijningsplicht voor ouders vorig jaar toch ingevoerd.

Heeft uw kind onlangs een dagvaarding ontvangen, houdt er dan dus rekening mee dat deze strafzaak ook verplichtingen schept voor u als ouder(s)!


23 januari 2012

Van Zandvoort en Lauwen Advocaten Oss   

Written by lauwen