Lovegra Prix Lovegra Effet Propecia Générique Efficacité Propecia Générique Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Capsules Lida Daidaihua France Lida Daidaihua Ebay Super Kamagra Prix Super Kamagra France Priligy Générique Dapoxetine 60 Mg Priligy Generique Dapoxetine Viagra Original Pas Cher
Het viergesprek
Het viergesprek

In steeds meer echtscheidingszaken komt het voor dat zogenaamde ‘viergesprekken’ worden gehouden. Nadat tussen advocaten over en weer wat is gecorrespondeerd over de standpunten van cliënten aangaande de aan de echtscheiding gerelateerde onderwerpen, wordt door een van de advocaten voorgesteld een viergesprek te houden. Dat houdt in dat cliënten samen met hun advocaat (met zijn vieren) om de tafel gaan zitten om zo veel mogelijk punten rondom de echtscheiding met elkaar te bespreken en vast te leggen.

Het is vaak een voordeel om een dergelijk gesprek te laten plaatsvinden omdat partijen dan in korte lijnen met elkaar kunnen overleggen over de zaken die geregeld moeten worden, welke zaken partijen samen of zelf zullen regelen en wat de advocaat moet doen (bijvoorbeeld alimentatieberekeningen maken). Een viergesprek voorkomt vaak een hele berg aan correspondentie en het verzanden in gerechtelijke procedures. 

Partijen zijn soms bang om met hun partner geconfronteerd te worden in een dergelijk viergesprek. De advocaten zijn er echter juist voor om te behoeden dat partijen ruzie met elkaar gaan zitten maken en om het gesprek in goede banen te leiden. Nu ieder der partijen een eigen advocaat heeft, behoeft ook geen gevaar te bestaan, wat bij een echtscheiding op gezamenlijk verzoek waarbij een advocaat de belangen van beide partijen behartigt nog wel eens gebeurt, dat een der partijen zou worden bevoordeeld of zou worden ‘voorgetrokken’, iedere advocaat is er voor om de belangen van zijn/haar cliënt alleen te behartigen. De advocaat zal echter wel ingrijpen mocht een cliënt iets willen dat echt niet kan.
Tijdens het viergesprek bestaat ook altijd de mogelijkheid om even een time-out te vragen en om je terug te trekken met je eigen advocaat om bijvoorbeeld even te overleggen over het een of ander.

Van belang is een dergelijk gesprek goed voor te bereiden opdat zoveel mogelijk punten kunnen worden gesproken. Met betrekking tot de eventuele alimentatie die moet worden betaald is het wenselijk dat voorafgaand aan het te houden viergesprek al tussen partijen financiële stukken zijn uitgewisseld en een berekening/ berekeningen is/zijn gemaakt en dat hier tijdens het viergesprek concreet over kan worden gesproken.

Het meest wenselijk is het dan om na het viergesprek de gemaakte afspraken over en weer tussen de advocaten te (laten) bevestigen en zo mogelijk het een en ander te lasten vastleggen in een echtscheidingsconvenant en de afspraken rondom de kinderen in een ouderschapsplan dat dan bij het echtscheidingsverzoek aan de Rechtbank kan worden toegestuurd. De echtscheidingsprocedure verloopt dan helemaal schriftelijk, er behoeft geen mondelinge behandeling plaats te vinden.

Zou het tijdens het viergesprek niet lukken om afspraken te maken met elkaar, kan de Rechtbank altijd nog beslissen, ook tijdens de procedure bij de Rechtbank (tijdens de mondelinge behandeling) kan het echter voorkomen dat de Rechtbank kan vragen of partijen zich wellicht tot een mediator willen wenden opdat hij/zij kan bezien of partijen in onderling overleg met elkaar tot overeenstemming kunnen komen.

Mr. Linda van Putten-van den Heuvel.
Van Zandvoort&Lauwen advocaten

zie http://zandvoortlauwen.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=54#familierecht

Written by Linda van Putten
 
viagra uk cialis tablets uk viagra kaufen kamagra online uk viagra for sale uk levitra uk viagra tablets uk levitra online uk viagra generika kamagra jelly cialis online cialis generika levitra 20mg uk buy cialis london cialis pills for sale uk buy kamagra uk levitra kaufen Viagra online cialis uk levitra generika kamagra shop
viagra générique cialis en ligne kamagra 100mg levitra générique kamagra kopen viagra pour femme cialis générique levitra prix kamagra 100 cialis kopen viagra kopen kamagra online cialis bijsluiter viagra online