Lovegra Prix Lovegra Effet Propecia Générique Efficacité Propecia Générique Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Capsules Lida Daidaihua France Lida Daidaihua Ebay Super Kamagra Prix Super Kamagra France Priligy Générique Dapoxetine 60 Mg Priligy Generique Dapoxetine Viagra Original Pas Cher
Van Zandvoort advocatenkantoor

 

Wet hervorming kindregelingen: laat tijdig nieuwe alimentatieberekening maken!

Invoering Wet Hervorming Kindregelingen: de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand en de alleenstaande ouderkorting vervallen, en de fiscale aftrek van kinderalimentatie wordt afgeschaft. Daar staat tegenover dat het kindgebonden budget wordt verhoogd. Gevolgen voor uw draagkracht? Laat tijdig een berekening maken!

Post by Mr. A.T.L. van Zandvoort
Inloopspreekuur

Naast het inloopspreekuur op maandag tussen 16.00 en 18.00 uur hebben we nu een inloopspreekuur op vrijdagen tussen 10.00 en 12.00 uur:

Kosteloos kunt u dan uw vraag aan een van onze advocaten voorleggen.


Post by lauwen
Buitengerechtelijke incassokosten

Waarschijnlijk hebben jullie wel eens te maken met klanten die niet betalen. Daarom dacht ik, ik breng je even op de hoogte van deze wijziging.

Met ingang van 1 juli 2012 is de regeling van de buitengerechtelijke incassokosten gaan veranderen. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop je debiteuren aan moet schrijven. In bijgaand document heb ik dit even voor je op een praktische...

Post by Jacqueline Lauwen
Kopen via internet

Tegenwoordig is het heel gebruikelijk dat een consument bij een webwinkel op internet goederen koopt. Uit onderzoek van de Consumentenbond is gebleken dat heel veel van de webwinkels zich niet houden aan de wet “koop op afstand”, welke van toepassing is op consumenten. Deze wet beschermt de consument bij het kopen van goederen en diensten waarbij geen persoonlijk contact plaatsvindt tussen koper...

Post by Jacqueline Lauwen
Bijzondere omgangsregelingen

In de regel denkt men bij een omgangsregeling (in de wet staat eigenlijk 'zorg- en contactregeling') aan de omgang tussen de niet verzorgende ouder die de kinderen gedurende een weekend per 14 dagen bij zich ontvangt en meestal ook gedurende een gedeelte van de feestdagen en de vakanties. Er zijn ook andere omgangsregelingen denkbaar.

Laatst stond ik een cliënte bij die een omgangsregeling...

Post by Linda van Putten
Recidiveregeling bij rijden onder invloed

Sinds 1 juni 2011 is de recidiveregeling, ook wel het puntensysteem voor rijbewijzen genoemd, ingevoerd. De recidiveregeling houdt in dat wanneer iemand binnen vijf jaar twee keer door de strafrechter wordt veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol, diegene zijn/haar rijbewijs kwijt is en niet meer mag rijden. Bij de tweede overtreding moet het geconstateerde promillage hoger dan 1,3...

Post by lauwen
Nieuwe wetgeving over de taakstraf

Het Nederlandse strafrecht kent vier hoofdstraffen: gevangenisstraf, hechtenis, taakstraf en geldboete. Deze straffen zijn wettelijk vastgelegd in artikel 9 van het Wetboek van Strafrecht. De taakstraf kan bestaan uit een leerstraf, een werkstraf of een combinatie van een werk- en leerstraf. Wettelijk is geregeld dat een taakstraf maximaal 480 uren mag duren, waarvan niet meer dan 240 uren werkstraf....

Post by lauwen
Alimentatie en inkomen uit zwarte werkzaamheden

Er zijn alimentatiezaken waarin de dingen soms anders lopen dan dat je van te voren hebt ingeschat. Als nieuwe cliënten bij mij komen voor een alimentatiezaak zeg ik altijd: “in alimentatieland draait alles om bewijs dus zorg dat je stukken hebt, zaken zwart op wit, dat je je stellingen kunt bewijzen, anders neemt de rechter het niet aan, die gelooft je immers niet op de kleur van je ogen”.

Post by Linda van Putten
Verschijningsplicht voor ouders in strafzaken van minderjarigen

Op 15 mei 2008 schreef ik op onze website al eens een blog over het jeugdstrafrecht. Vorig jaar is er, met name voor de ouders, een belangrijke wijzing ingevoerd. Met ingang van 1 januari 2011 is namelijk, als onderdeel van de Wet versterking positie slachtoffers,  een verschijningsplicht voor de ouders in werking getreden.

Minderjarigen die ervan worden verdacht een misdrijf te...

Post by lauwen
Studiekostenbeding

Studiekostenbeding

Werkgevers investeren vaak in werknemers op het gebied van kennis en vaardigheden. De werkgevers die dat doen willen werknemers uiteraard aan zich kunnen binden, hoewel de werknemer in beginsel is vrij om zijn kennis, ervaring en vaardigheden mee te nemen. De werkgever kan met de werknemer een opleidingskostenbeding overeenkomen, maar hoe zit met de vereisten waaraan...

Post by Jacqueline Lauwen
Het viergesprek

In steeds meer echtscheidingszaken komt het voor dat zogenaamde ‘viergesprekken’ worden gehouden. Nadat tussen advocaten over en weer wat is gecorrespondeerd over de standpunten van cliënten aangaande de aan de echtscheiding gerelateerde onderwerpen, wordt door een van de advocaten voorgesteld een viergesprek te houden. Dat houdt in dat cliënten samen met hun advocaat (met zijn vieren) om...

Post by Linda van Putten
Consultatierecht geldt ook bij detentie

Enkele dagen geleden heeft de meervoudige strafkamer van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een strafzaak en geoordeeld dat de “Salduznorm” ook van toepassing is op een verdachte die uit hoofde van een opgelegde gevangenisstraf in een andere strafzaak verblijft in een penitentiaire inrichting.

De “Salduznorm” komt er kort gezegd op neer dat een aangehouden verdachte...

Post by lauwen
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2
viagra uk cialis tablets uk viagra kaufen kamagra online uk viagra for sale uk levitra uk viagra tablets uk levitra online uk viagra generika kamagra jelly cialis online cialis generika levitra 20mg uk buy cialis london cialis pills for sale uk buy kamagra uk levitra kaufen Viagra online cialis uk levitra generika kamagra shop
viagra générique cialis en ligne kamagra 100mg levitra générique kamagra kopen viagra pour femme cialis générique levitra prix kamagra 100 cialis kopen viagra kopen kamagra online cialis bijsluiter viagra online